Aktuality - Covid 19

Aktualizováno 22. 3. 2021

!!! Včetně tiskopisů !!!

viz přílohy

Kdo nemá možnost si tiskopisy vytisknout, může si je vyzvednout u Ing. Krejčí, Svojšice 9. (tel: 777 104 207)

Ptačí chřipka - opatření

Ptačí chřipka - opatření

Vzhledem k výskytu ptačí chřipky v obci Počaply spadá naše obec do pásma dozoru (vyhlášeno KVS).
Opatření viz příloha.

Popelnice 2021

Popelnice 2021

Platby za odvoz komunálního odpadu na rok 2021 můžete provádět na účet obce: 43422211/0100 nebo v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadě.

Trvale přihlášení obyvatelé: 300,-Kč/osoba

Chataři/chalupáři: 500,-Kč/nemovitost

Po zaplacení si vyzvedněte nálepku na popelnici u Ing. Krejčí, Svojšice 9.

Zrušení stavu pohotovosti

Stav pohotovosti v obci Svojšice a Kletice se ruší díky pominutí důvodů vedoucích k jeho vyhlášení.
viz příloha

!!! Stav pohotovosti !!!

Z důvodu poruchy hráze na rybníce Cunát vyhlásil starosta Stav pohotovosti - 2. stupeň povodňové aktivity v obci Svojšice.
Viz příloha.

Sdělení pro občany

Sdělení pro občany

Zastupitelé naší obce se omlouvají za neuskutečnění letošních akcí - Setkání důchodců, Dětský den a Mikulášská nadílka. Důvodem je ochrana zdraví spoluobčanů.

Pevně věříme, že se situace zlepší a těšíme se s vámi na brzké setkání.

Přejeme klidné prožití adventu, vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví.

Zastupitelé obce

Kontejner

Ve dnech 28. a 29. listopadu 2020 bude v obci Kletice a v obci Svojšice umístěn kontejner na komunální odpad.

Pomoc pro občany Svojšic a Kletic

Zajišťujeme nákupy pro naše starší občany, případně lidi v karanténě, kteří nemají možnost si sami nakoupit.
Kontakt: místostarosta Stanislav Smolka - 728 235 874

Koronavirus - aktuální informace

viz přílohy
Aktualizováno 16. 12. 2020

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce, a. s. - viz příloha

Úřední hodiny

každý druhý čtvrtek

v měsíci od 17.00 do 17.30

každý poslední čtvrtek

v měsící od 17.30 do 18.00

Kontakty

Obec Svojšice
Svojšice 8
262 72 Březnice
tel: +420-318683574
svojsice@tiscali.cz
www.svojsicepb.cz

Přihlášení