Úřední deska - oznámení

 

OznámeníNázev
Vyvěšeno Datum sejmutí
2019
   
Pozvánka na ZO 25.4.2019 17.4.2019 25.4.2019
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 8.4.2019 26.5.2019

Min. zemědělství - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

5.4.2019 31.12.2022
Oznámení o zveřejnění RO č. 1/2019 26.3.2019 11.4.2019
Pozvánka na ZO 28.3.2019 20.3.2019 28.3.2019
Samovýroba dřeva    
Výzva pro vlastníky lesů - Kůrovec 4.3.2019  
Pozvánka na ZO 28.2.2019 20.2.2019 28.2.2019
Pozvánka na ZO 31.1.2019 23.1.2019 31.1.2019
Střednědobý výhled roZpočtu Březnicko 2019 - 2021 9.1.2019 31.12.2019
Rozpočet Březniceko, svazek obcí - na rok 2019 9.1.2019 31.12.2019
Březnicko, svazek obcí rozpočtové opatření č.1/2018 9.1.2019 25.1.2019
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019 9.1.2019 25.1.2019
     
2017, 2018    
Oznámení o zveřejnění rozpočt. opatření č.5/2017  31.12.2017  
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 29.3.2018 21.3.2018   
Oznámení o zveřejnění schválení rozpočtu na rok 2018 15.12.2017

Neznámí vlastníci k 1. 2. 2018

563643334_1_Obec Svojšice

11.4.2018  
Veřejná vyhláška 11.4.2018 12.5.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 26.4.2018 18.4.2018  
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu+zprávy o výsledku přezkoumání 23.4.2018  
Veřejná vyhláška 26.4.2018 29.5.2018
Rozvoz svozů SKO na rok 2018    
Březnicko, svazek obcí - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Březnicko, svazek obcí za rok 2017 17.5.2018 2.6.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 31.5.2018 23.5.2018  
Ochrana osobních údajů    
Oznámení o zveřejnění rozpočtového oznámení č.1/2018 20.3.2018 5.4.2018
Oznámení o zveřejnění rozpočtového oznámení č.2/2018 25.4.2018 11.5.2018
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.3/2018 24.5.2018 9.6.2018
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2017 + Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2017 13.3.2018 29.3.2018
Pozvánka 28.6.2018 20.6.2018 28.6.2018
Oznámení o zveřejnění RO č.4/2018 25.6.2018 11.7.2018
Oznámení o stanovení počtu zastupitelů 30.6.2018  
Pozvánka 26.7.2018 18.7.2018 26.7.2018
Oznámení o zveřejnění RO č.5/2018 17.8.2018  
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků ZO 2018 21.8.2018 6.10.2018
Pozvánka na ZO 30.8.2018 22.8.2018 30.8.2018
Nařízení Středočeského kraje 5.9.2018 21.9.2018
ÚZSVM - nový seznam nemovitých věcí platný k 1.8.2018 (neznámý vlastník) 5.9.2018  
Svolání 1.schůzky OVK 6.9.2018 13.9.2018
Pozvánka na ZO 20.9.2018 12.9.2018 20.9.2018
Oznámení o místě a době konání voleb do ZO 2018 19.9.2018 7.10.2018
Oznámení o zveřejnění RO č.6/2018 24.9.2018 10.10.2018
 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny  15.10.2018 26.10.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání 23.10.2018 1.11.2018
Oznámení o zveřejnění RO č.7/2018 23.10.2018  
Pozvánka na ZO 8.11.2018 1.11.2018 9.11.2018
Oznámení o zveřejnění RO č.8/2018 19.11.2018 5.12.2018
Pozvánka na ZO 29.11.2018 21.11.2018 30.11.2018
Návrh rozpočtu Březnicko, svazek obcí na rok 2019 23.11.2018 13.12.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Březnicko, svazek obcí na období 2019 až 2021 23.11.2018 13.12.2018
Oznámení o zeveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2019 30.11.2018 17.12.2018
MěÚ Příbram - oznámení kormorán - velký 5.12.2018  
Pozvánka na ZO 17.12.2018 9.12.2018 17.12.2018
Rozpis svozu SKO 2019 20.12.2018 31.12.2018
 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.9/2018 29.12.2018 17.1.2019

Úřední hodiny

každý druhý čtvrtek

v měsíci od 17.00 do 17.30

každý poslední čtvrtek

v měsící od 17.30 do 18.00

Kontakty

Obec Svojšice
Svojšice 8
262 72 Březnice
tel: +420-318683574
svojsice@tiscali.cz
www.svojsicepb.cz

Přihlášení